Feministiskt självförsvar

Feministiskt självförsvar är en typ av självförsvar för tjejer som har sin grund i feministisk ideologi och fokuserar på det sexualiserade våldet.

Det är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det sexualiserade våldet är, och den vardagsrädsla som det för med sig. De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär vi ut tekniker för att försvara oss mot så väl vardagliga trakasserier som grovt våld.

”Tack! Jag var på feministiskt självförsvar, och nu vågar jag gå hem om kvällarna. Det får ni göra om!” – Inga-Lena, 74 år, Lund

”Jag var på en tre gångers-kurs i feministiskt självförsvar och det var helt grymt. Så värdefullt att få diskutera saker som man har tänkt på och få lära sig slåss.” – Maria, 19 år, Stockholm